CNC TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYONU
  Sıfırlama Prosedürü
 

TAKIM SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ

 

1.      MDI modunda iş parçası sıfırı olarak belirtilecek ‘ G ‘ kodu (G54, G55, G56, G57, G58, G59) yazılır. EOB tuşuna sonrada INSERT tuşuna basılarak START vermek suretiyle okutulur.

2. Referans takım seçilir ve bu takım iş parçası yüzeyine dokundurulur.

3. Sırasıyla POS ve REL tuşlarına basılarak RELATIVE pozisyonu ekrana getirilir. Z yazılır ve (ORIGIN) düğmesine basılarak Relative’deki ‘ Z ‘ değeri sıfırlanmış olur.

4. OFFSET SETTING tuşuna sonrada ekranın altından ( WORK ) tuşuna basılarak WORK sayfası ( Parça sıfırı sayfası ) açılır. Parça sıfırı olarak belirteceğimiz ‘ G ‘ kodunun üzerine kursör getirilir. Z0 yazılarak ekranın altından ( MEASUR ) tuşuna basılır.

5. OFFSET SETTING tuşuna sonrada ekranın altından ( OFFSET ) tuşuna basılarak  Takım Ofset sayfası açılır. Kursör ışığı referans takım olarak belirtiğimiz takım numarasının üzerine getirirlir ve ‘ 0 ‘ yazıp ‘INPUT ‘ tuşuna basılarak buradaki değer sıfırlanır.

6. Daha sonra diğer takımlarda iş parçasının üzerine dokundurulur ve offset sayfasında kursör ışığı, dokunduğu takım numarasının üzerine getirilir. ‘ Z ‘ yazılarak ( İNP.C ) tuşuna basılır.

 

 

 

 

İŞ PARÇASI SIFIRLAMA PROSEDÜRÜ

 

1.      Parça sıfırı alma probu tezgaha takılır.

2.      Prop ‘ X ‘ ekseni yönünde iş parçasının kenarına dokundurulur.

3.      RELATIVE pozisyon ekranında  ‘ X ‘ yazılır ve ( ORIGIN ) tuşuna basılarak  ‘ X ‘ değeri sıfırlanır.

4.      Prop ( +Z ) yönünde parçadan kurtarılana kadar yukarı kaldırılır.

5.      Eğer bu dokunduğumuz kenar sıfırlanacaksa probun yarıçapı kadar X ekseninden hareket edilerek  takımın tam orta noktası kenara gelecek şekilde ayarlanır.

6.      WORK sayfasında iş parçası sıfırının belirtildiği ‘ G ‘ kodunun (G54, G55, G56, G57, G58, G59 ) üzerine gelinir ve ‘ X0 ‘ yazılır ( MEASUR ) tuşuna basılarak hesaplatma yapılır.

7.      Yukarıda anlatılan aynı işlemler ‘’ Y ‘’ ekseni içinde yapılarak parça sıfırı hesaplatılır.

 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=